WIE ZIJN WIJ ?

De vereniging staat onder de auspiciën van de sociale werken van de NMBS, de vrijetijdsbesteding van het personeel en het Centraal Comité voor Geestesontspanning. Onze vereniging telt een vijfentwintig tal leden. Om de twee weken komen wij samen: op de tweede en de vierde woensdag van de maand. Vanaf 18u30 vergaderen wij dan in het NMBS - Districtsgebouw Maria-Hendrikaplein, 2, Gent. Onze vaste locatie daar is de zaal Thalys.

De hoofdbrok op de vergaderingen is de projectie van films die door onze leden werden gemaakt. Dat kunnen reisfilms zijn, documentaires, speelfilms…De bespreking van de films brengt dikwijls suggesties aan ter verbetering van het product. Verder wordt van gedachten gewisseld betreffende apparatuur en technieken, opname en montage van films. Soms komt een gastspreker of een lid van een andere club hun film vertonen. De jaarlijkse clubwedstrijd, met bekroning van de beste werken, is één van de hoogtepunten van het clubgebeuren, Als kers op de taart worden verschillende producties jaarlijks geprojecteerd op onze GALAPROJECTIE (steeds de laatste zondag van oktober).

De beste filmproducties komen in aanmerking voor deelname aan wedstrijden. Het staat onze leden vrij zich aan te sluiten aan overkoepelende organisaties zoals BREEDBEELD, het vroegere CVB of bij de VAC (Vlaamse Amateur Cineasten) of nog het onlangs opgerichte NAB2.0 ter vervanging van de provinciale filmvereniging (het vroegere VAKOV). ZIE LINKS in ons MENU

Tenslotte kunnen de genomineerde producties ook deel nemen aan het internationaal Filmfestival van Spoorwegbedienden (FISAIC).

Ons ‘Spoorwegclubje’ wil vooral een gezellige groep van film en video-enthousiasten zijn die u graag verwelkomen.