Beste vrienden, ‘spoor-film-liefhebbers’

Door de Corona crisis zijn alle bijeenkomsten in de Thalyszaal opgeschort tot nader order van onze regering.

MAAR: wij laten onze leden niet los. Zo hebben wij besloten om verder te vergaderen vanuit ‘ONS (film)KOT’ via ZOOM.US waarvoor wij een tijdelijk abonnement hebben onderschreven.

Zo delen wij verder onze kennis, bekijken en analyseren wij  jullie eventuele nieuwe producties  in onze ‘voorvisies’. Het vooropgestelde programma houden wij ook op onze ‘normale’ woensdagavond bijeenkomsten van 18:30 tot 21:00 uur met een korte ‘drink-pauze’.

Vanaf 18:15 uur mogen jullie  de E-mail van  secretaris Nöel verwachten met de inloggegevens. Zie AGENDA 

Ook de traditioneel geworden INFO-mails, verstuurd op zondagavond of maandagmorgen zullen jullie verder mogen ontvangen betreffende onze eerstvolgende vergadering.

BELANGRIJKE INFO

Beste Spoor-film-vrienden

Veel perspectief hebben wij nog niet betreffende onze samenkomsten in de Thalyszaal, door onze afhankelijkheid van nog heel wat factoren.

Vandaar dat uw bestuur de koppen bij elkaar heeft gestoken, om ons spoorwegclubje toch bij elkaar en ‘levendig’  te houden en hebben wij van gedachten gewisseld, nu de Corona cijfers  de goede kant uit gaan.

Wij blijven nog effen ON-LINE vergaderen via ZOOM tot einde juni (23 juni zou hopelijk onze laatste vergadering kunnen zijn via Zoom)

Aangezien wij ook onze Clubuitstap voor de tweede keer moeten aflasten, hebben wij  voor een alternatief gezorgd om elkaar toch maar eens ‘live’ te ontmoeten

 

Daarom stellen wij voor om elkaar te ontmoeten op woensdag 16 juni op een groot terras op zo’n 500 meter van het station van Brugge. (gemakkelijk bereikbaar dus).

Ik ben afgesproken op het terras van het lichtschip ‘Mayflower’ om aldaar tegen 14:30-15:00 uur iets te drinken op het terras, voor een gezellige ‘babbel’ in onze ‘filmbubbel’. Ga eens een kijkje nemen op de website: http://www.lichtschipmayflower.be/

 

Verder hebben wij beslist om op woensdag 01 september een nieuwe start te organiseren in ‘onze’ Thalyszaal, (met een hapje en een drankje - geen filmpjes.)uiteraard nog steeds onder voorbehoud en verdere evolutie van het virus.

Ons ‘praatcafé’ van woensdag 11 augustus komt te vervallen.

Een aangepaste clubkalender vinden jullie ook reeds on-line, (afdrukken, en zoals steeds boven uw bed ophangen).

Verder kan je nu alles wat beter opvolgen op onze gerenoveerde website: https://www.filmclubhetspoor.be/

Ook wijken wij af van onze GALA-projectie op de laatste zondag van oktober, en bieden een alternatief GALA-programma aan op zondag 28 novembermet een samenstelling van onze films uit het verleden, daar wij geen Clubwedstrijd of  Nationale selectie hebben kunnen houden.

BELANGRIJKE MEDEDELING betreffende de NATIONALE filmselectie en FISAIC

Effen herinneren aan de mededelingen van onze Voorzitter, dat ALLE manifestaties, uitgaande onder de auspiciën van HRRail zijn opgeschort.

Voor ons betekend dit verder, dat wij geen Nationale filmselectie houden en bijgevolg ook niet kunnen deelnemen aan het FISAIC gebeuren in Duitsland.

 

Ook hebben wij besloten om GEEN CLUBWEDSTRIJD te organiseren in deze moeilijke tijd.

Waar wij wel aan werken is:  om de zogenaamde tussentijdse wedstrijd over onze clubuitstap van 2019 naar Kortrijk te organiseren via Zoom. (gepland voor  9 juni).