BELANGRIJKE INFO

Beste vrienden Spoor-FILM - liefhebbers:

- Gezien de stijgende corona cijfers en de beperkingen opgelegd door de overheid zien wij ons genoodzaakt om de vergaderingen voor 2021 te annuleren.

- Daarnaast hebben wij ook vastgesteld dat de interesse in onze bijeenkomsten gedaald is, mede bepaald door het Coronavirus, familiale omstandigheden, langdurige zieken, reizen en verblijven in het buitenland, alsook enkele praktische elementen, hebben er ons toe doen besluiten om vanaf 2022 nog enkel (fysiek) te vergaderen op de tweede woensdag van de maand, een vergadering via Zoom behoort tot de mogelijkheden.

- voor 2022 zullen wij terug een Zoom abonnement afsluiten voor één jaar, het is onze bedoeling om, naargelang de behoeften, onze technische avonden te verzorgen via Zoom, dit lijkt ons gemakkelijker en duidelijker om te volgen, mede omdat de moderator dan zijn scherm kan delen en laten zien waarmee hij/zij bezig is. 

Ook beperken wij ons tot ‘de klassiekers’: Statutaire met Nieuwjaarsreceptie; een clubuitstap, een Nationaal en of Clubkampioenschap voor alle leden, waaruit dan eventueel geselecteerd kan worden voor de FISAIC in zoverre dit ook nog door gaat. Verder denken wij dan nog aan een projectiedag op het grote scherm voor familieleden, vrienden en kennissen (voorheen onze Galaprojectie)

 

Van zodra wij terug mogen vergaderen in de Thalyszaal, zal onze eerste bijeenkomst voorbehouden zijn voor de statutaire vergadering met nieuwjaarsreceptie. (datum nog te bepalen, naargelang evolutie Covid 19 en lukt het niet in onze vertrouwde Thalyszaal, dan schakelen we over op een plan B).